Bourbons.png

De Bourbons

Vorstenhuizen van Europa. Genealogie zonder grenzen

J.M. Debois

149 blz., 21 x 30 cm, 4 kleuren, geïllustreerd.

Verkoopprijs inclusief verzendkosten €28,63

Te bestellen bij de auteur: jeanmarie.debois@jedi.be

Geboren in het diepe Centrum van Frankrijk klommen de Bourbons, na een matrimoniale binding met het Franse hof eerst op als hun toegewijde dienaars en vervolgens konden zij door een ‘biologisch’ toeval zelf deze troon bestijgen. Van daaruit kon deze familie een ‘dubbele’ zetel bezetten in Italië, nadat het reeds op de Spaanse troon was ‘beland’ en daar nog steeds zetelt.

Deze saga wordt nauwelijks besproken of gemeld in de Nederlandse geschiedenis-literatuur,
maar na de lezing van dit boek, zal de lezer de soms nogal geheimzinnige duidingen in de actualiteit en dit belangrijk stuk geschiedenis beter begrijpen.