top of page
dBm EHA 3D.png

Handboek Eerste Hulp

deBoekmakerij

164 blz., 16 x 24 cm, 4 kleuren, geïllustreerd

Verkoopprijs inclusief verzendkosten € 23,63

Te bestellen via:

info@deboekmakerij.be

Ongevallen gebeuren elke dag: in het verkeer, op de werkplaats, tijdens het sporten, thuis... Op dat moment dient elke persoon in nood naar best vermogen geholpen te worden. Vaak voelen we ons als leek in de hulpverlening onzeker en onwennig. We weten immers niet hoe te handelen.

In dit boek proberen we een antwoord te geven op hoe er in een aantal situaties moet gehandeld worden. Sommige situaties kunnen levensbedreigend zijn en uw tussenkomst cruciaal voor het slachtoffer. Gelukkig zijn de meeste ongevallen minder ernstig. Maar ook deze letsels dienen deskundig verzorgd te worden in het belang van het herstel en het comfort van de getroffene.

Het handboek is opgebouwd uit vijf delen:

  •  De basisprincipes van eerste hulp.

  •  De stoornissen in de vitale functies.

  •  De andere eerste hulp.

  •  Een aantal basistechnieken.

  •  De noodnummers en de huisapotheek.

Bij het samenstellen van dit werk werden de laatste internationale richtlijnen voor eerstehulponderwijs gevolgd.

bottom of page