top of page
dBm EHSO 3D.png

Handboek Eerste hulp bij Sportongevallen

deBoekmakerij

166 blz., 16 x 24 cm, 4 kleuren, geïllustreerd

Verkoopprijs inclusief verzendkosten € 23,63

Te bestellen via:

info@deboekmakerij.be

Sporten is leuk en gezond. Soms kan er al eens iets mislopen. Gelukkig zijn de meest voorkomende letsels bij het sporten niet zo ernstig. Een verstuikte enkel, een schaafwonde op de dij, een spierverrekking ... Deskundige verzorging zorgt ervoor dat het letsel volledig geneest en dat de sporter snel zijn activiteiten kan hervatten. Plotse pijn in de borst, een letsel aan de nek of aan het hoofd ... zijn ernstige letsels die correct moeten ingeschat worden. Een aantal situaties kunnen levensbedreigend zijn en vragen een dringend ingrijpen.

Als sportbegeleider sta je het kortst bij je sporters en ben je aanwezig op de oefenmomenten en wedstrijden. Bij een incident zal jij dan meestal diegene zijn die het eerst moet handelen. Zorg dat je voldoende parate kennis hebt om op dat moment een goede eerste hulp te geven. Bij het samenstellen van dit werk werden de laatste internationale richtlijnen voor eerstehulponderwijs gevolgd.

bottom of page