Bourgondie Cover 3D.png

Hertogen en Hertoginnen van  Bourgondië 

(1350 - 1482)

Identiteit, Genealogie, Huwelijkspolitiek, Naamgeving en Begraafplaatsen

J.M. Debois

85 blz., 21 x 30 cm, 4 kleuren, geïllustreerd.

Verkoopprijs inclusief verzendkosten €28,63

Te bestellen bij de auteur: jeanmarie.debois@jedi.be

In onze Vaderlandse Geschiedenis heeft de episode van de Hertogen van Bourgondië iets magisch en heeft steeds een bijzondere aandacht gehad in vergelijking met de andere perioden. Dit omwille vooral van hun tot de verbeelding sprekende weelde, hun inspanningen die zij deden om de verschillende vorstendommen in de Lage Landen te verenigen onder één gezag. Ruim 100 jaar later ging het zogenaamde Bourgondisch Rijk echter ten onder vooreerst door haar uitgebreide geografische en broze structuur. In feite geschoeid op een enigszins dictatoriale leest met een beperkte bovenlaag van favorieten kon het niet weerstaan aan de schokken van de zich emanciperende maatschappij en belagende buren. Een andere reden voor deze ondergang was genealogisch. In de loop van vier generaties kwam er geen zoon op met dezelfde diplomatische kwaliteiten, zodat geen ‘aflossing’ kon gebeuren en deze het bestuur had kunnen overnemen. In die nieuw boekje van onze geschiedenis reeks belichten we andermaal voornamelijk een aantal genealogische aspecten, die dikwijls bij het politieke verhaal worden verzwegen of over het hoofd worden gezien.