top of page
  • Foto van schrijverKlaas Van Rillaer

Voor zijn publicaties is deBoekmakerij volgens J.M. Debois de "uitgelezen" oplossing.


De publicaties

Geregeld publiceert Jean-Marie Debois boeken over genealogie en aanverwante thema's. Naast het inhoudelijke werk verzorgt hij ook de vormgeving van zijn boeken. Zo worden de kosten gedrukt. Wanneer hij een boek klaar heeft, stuurt hij zijn werk naar deBoekmakerij. Onze vormgever maakt een cover met een van de sjablonen die hij voor deze boeken heeft ontworpen.

Ondertussen is er al een reeks van 14 boeken waarbij afhankelijk van de thematiek eenzelfde stijl gehanteerd wordt.

deBoekmakerij

In tegenstelling tot vroeger, toen hij zijn boeken in een copyshop liet drukken, geeft Debois als grote voordeel van deBoekmakerij aan, dat hij enkel de boeken bestelt die hij echt nodig heeft. Om de kostprijs onder controle te houden moet hij niet meer een bepaalde oplage bestellen en loopt hij niet het risico op onverkochte exemplaren. Bovendien kan hij aanpassingen aanbrengen wanneer hij op nieuwe feiten is gestoten. Het volgende boek wordt in de nieuwe versie gedrukt.


Via de webshop van deBoekmakerij kan hij zijn boeken ook online aanbieden. Daarenboven ondersteunt deBoekmakerij hem met publicitair materiaal wanneer hij aan beurzen deelneemt. Een "uitgelezen" oplossing dus.


De auteur

Dokter Jean-Marie Debois noemt zichzelf een ‘catalogicus’. Als jongere verzamelde hij allerhande dingen om ze dan te klasseren. Als arts-oncoloog, actief in de ziekenhuizen van Leuven en Duffel, kocht hij regelmatig geschiedkundige boeken die vaak enkel in zijn boekenkast terecht kwamen. Enerzijds door gebrek aan tijd, maar ook omdat hij er zijn gading niet in vond. Sommige auteurs springen volgens Debois losjes om met de genealogie. Zij beperken zich tot de feiten maar geven weinig uitleg over de afkomsten. Ze gaan niet op zoek naar het waarom van bepaalde gebeurtenissen.


Na zijn actieve artsencarrière heeft hij zich toegelegd op de genealogie en is hij nog steeds op zoek naar de ‘rode draad’ die gebeurtenissen met elkaar verbindt en verklaart. Met een eerste werk Genealogisch repertorium van de wereldlijke en kerkelijke vorstenfamilies in de lage landen tijdens de Middeleeuwen (800-1500) ging hij naar genealogische beurzen in de omgeving van zijn woonplaats Bonheiden. De contacten met uitgeverijen waren en zijn dikwijls ontgoochelend. Zij hebben geen belangstelling in deze materie.

Debois graaft in zijn studiewerk dieper dan heel wat andere publicaties. Als niet-historicus stelt hij zich vragen bij het verloop van de geschiedenis, gaat op zoek naar het waarom ervan en ontdekt zo feiten die niet in de geschiedenisboeken terug te vinden zijn. Zo noemt hij gegevens die niet gekend zijn. Die schrijft hij neer in een aantal werken die hij stelselmatig uitbrengt en via deBoekmakerij onder zijn eigen naam publiceert.

De publicaties van Jean-Marie Debois

Graven en Gravinnen van Leuven - Hertogen en Hertoginnen van Brabant

Graven en Gravinnen van Henegouwen

Graven en Gravinnen van Limburg

Graven en Gravinnen van Loon

Genealogie op praalgraven en zerken

Heraldische grafzerken in Mechelse kerken

De dynastie der Berthout’s

De huwelijken van de graven van Vlaanderen

Huwelijken der graven van Vlaanderen – Later hertogen van Brabant

De orgels van de stad Mechelen

Prinsbisschoppen van Luik

De aartsbisschoppen van Mechelen

De nakomelingen van Leopold I van België

Graven en gravinnen van Vlaanderen

Deze reeks wordt de komende weken vervolledigd met ‘De koningen van Engeland’ en er zijn boeken over de koningshuizen van Frankrijk en Nederland in voorbereiding.


279 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page