top of page
 • Foto van schrijverKlaas Van Rillaer

Werkburo Leuven steekt 20 jaar ervaring in uniek ‘Werksporenboek’


De publicatie ‘Werksporenboek’ werd op 18 oktober 2019 voorgesteld tijdens een congres in de gebouwen van het Vlaams Parlement. In een gesprek geeft jobcoach Sofie Doumen toelichting bij dit boek en hoe het gebruikt wordt binnen het Werkbureau.


Werkburo?

Het Werkburo is een samenwerkingsverband van diensten begeleid werken in alle Vlaamse provincies. Samen begeleiden hun 67 jobcoachen ruim 1600 mensen die ergens inclusief bezig zijn. Daarmee is het Werkburo het grootste arbeidszorgtraject in Vlaanderen. Het vroegere MAGDA-Leuven (MAatschappelijk Gewaardeerde DAgbesteding) is in dit project gestapt onder de naam Werkburo-Leuven, stelt momenteel 18 jobcoaches te werk en begeleidt 350 personen.


Wat is het doel?

Het doel is volwassen mensen met een arbeidshandicap een volwaardige plaats te geven in de maatschappij. Dit gebeurt door hen op een individuele en trajectmatige manier te begeleiden naar een (onbezoldigde) arbeidsmatige activiteit op de reguliere arbeidsmarkt. Hierbij wordt de methodiek van ‘Supported Employment’ = begeleid werken gebruikt.


Hoe gebeurt dit in de praktijk?

Alles start met een intakegesprek waarbij de jobcoach:

 • aan de kandidaat uitlegt wat ‘begeleid werken’ betekent;

 • peilt naar de motivaties van de kandidaat;

 • zoekt naar de sterkten en de interesses van de kandidaat;

 • op basis hiervan op zoek gaat naar een gepast werk.


De jobcoach zal dan zoeken naar een geschikte werkplek. Dit kan een tuinbouwbedrijf, een gemeente, een horecabedrijf, een warenhuis ... zijn.


De jobcoach zal ter plaatse de job aan de kandidaat aanleren. De kandidaat die nu werknemer is geworden zal dan 1 namiddag, 1 dag, 2 dagen ... per week arbeid verrichten in het bedrijf.

Vervolgens is er elke maand een opvolgmoment. Hierbij wordt dan nagekeken of:

 • de situatie ongewijzigd kan blijven;

 • een evolutie naar betaald werk mogelijk is;

 • het werk te zwaar is, gestopt of aangepast dient te worden.


De geschiedenis leert dat deze methodiek succesvol is. Mensen blijven meerdere jaren bij hun ‘werkgever’.


Kwaliteitslabel

Het Werkburo wil een kwaliteitslabel zijn dat garant staat voor een goede praktijk in het begeleid werken. Het wil hiervoor standaarden van goede praktijk uitzetten. Zorgverleners, organisaties die deze willen volgen kunnen dan toetreden tot het netwerk dat tot doel heeft meer invloed op het beleid te kunnen uitoefenen. Deze publicatie speelt hierin een belangrijke rol.


Wat maakt het ‘Werksporenboek’ uniek?

Het is een werkinstrument voor de coach tijdens het intakegesprek en als het ware een catalogus van jobmogelijkheden gecatalogeerd per categorie (horeca, tuinbedrijven, sportcentra….) geschreven in een eenvoudige taal.

Per job beschikt de coach over een verhaaltje waarmee hij, in combinatie met enkele foto’s/tekeningen, aan de kandidaat kan duidelijk maken wat het werk precies inhoudt. Aan de hand van pictogrammen en een sterrensysteem kan hij bovendien duidelijk maken of het over ‘vuil’ werk gaat, of het in de buitenlucht is, of er veel lawaai op de werkplek is ...

Het geeft de coach niet alleen de gelegenheid een specifieke job toe te lichten, hij kan op een gemakkelijke manier de kandidaat alternatieven aanbieden die binnen zijn interessesfeer passen. Zo kan hij eventueel zijn kandidaat ‘op andere gedachten’ brengen.


Hoe kwam het boek tot stand?

Er bestond reeds een boekje maar minder uitgebreid en minder uitgewerkt. Het waren een aantal studenten die met het idee kwamen om een update van het boek te maken. Zij dachten na over de vormgeving, legden contacten tussen de fotograaf en de werkplaatsen.

Met een gratis gedownload vormgevingsprogramma gingen zij aan de slag. Uiteraard had dit programma zijn beperkingen maar ook daar sloegen ze zich door met dit boek als resultaat.


Wat was de rol van deBoekmakerij in dit hele proces?

Het Werkburo en deBoekmakerij leerden elkaar kennen tijdens een VOKA-vergadering. Omdat Karl en Laurent een verleden hebben in de sociale sector was er dadelijk belangstelling voor dit project.

Die samenwerking verliep volgens Sofie vlot. deBoekmakerij fungeerde als een adviescentrum dat vlot bereikbaar was. Als pluspunten denkt ze aan:

 • Het gegeven dat deBoekmakerij geen bezwaar maakte dat de vormgeving door studenten werd gedaan, die af en toe en vraag hadden en met een minder gesofistikeerd programma werkten.

 • De begeleiding bij de keuze van het boekformaat en papier, mede in functie van de prijs.

 • De flexibiliteit die het mogelijk maakte nog op het laatste moment aanpassingen te maken.

 • De zoektocht naar een geschikte drukker die bespaard werd.


Waar is het boek verkrijgbaar?

Het boek kan via de website www.werkburo.be bekeken en besteld worden.

331 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page